SMP Debatt: Låt oss lyfta blicken och samarbeta!

Foto: Kerstin Jonsson

Skogen och träindustrin kommer fortsatt att ha stor betydelse för svensk ekonomi och sysselsättning. Vår framtidsagenda bygger på tre löften som tar sikte på 2040. Tillsammans med företrädare för medlemsföretag i Kronoberg – JGA, Södra, Vida AB, Derome Timber och Lessebo Paper - skriver Viveka Beckeman på Smålandspostens debattsida om Skogsindustrins Framtidsagenda.

Sommaren 2023 inleddes med svår torka här i Småland och årets september var den varmaste septembermånad som har uppmätts globalt. Nu är det är extra viktigt att blicka framåt och hålla fast vid långsiktiga ambitioner. Därför har vi, tillsammans med 220 andra företag inom skogsindustrin, gått samman och formulerat vår framtidsagenda.

Svensk skogsindustri har under lång tid skapat värde över hela landet till nytta för hela världen. Här i Småland, som består av 74 procent skog, har den alltid varit viktig. I vår region finns en bred skogsindustri med sågverk, massa- och kemiindustri, träindustrier och snickerier.

Läs debattartikeln här