Återvinning och återanvändning

En del av det cirkulära kretsloppet

Foto: Emil Nordin

Återvinning är en självklar del av biobaserade produkters DNA. De är en del av ett cirkulärt kretslopp som utgår från fotosyntesen. Det fantastiska med skogsråvaran är att den är både förnyelsebar och cirkulär.

Varje år samlas cirka 650 000 ton förpackningar på återvinningsstationer över hela landet. Det motsvarar att fylla Globen, från golv till tak, 28 gånger. Återvinning handlar om att ta vara på jordens resurser och att hantera material på ett ansvarsfullt sätt, men valet av materialet är precis lika viktigt som att återvinna.  

Av det som konsumeras i Sverige återvinns 80% av pappersförpackningarna, 95% av tidningarna och 77% av grafiskt papper. Man kan säga att cirkularitet ingår i biobaserade produkters DNA. 

Hur mycket samlas in?  

Sverige har lagstadgat producentansvar för förpackningar och tidningar. De som producerar och sätter förpackningar på marknaden ansvarar för att de samlas in och återvinns. Idag återvinns 80% av pappersförpackningarna, 95% av tidningarna och 77% av grafiskt papper i Sverige. 

Läs mer hos Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Återvinning – ett delat ansvar 

Många aktörer påverkar och bidrar till återvinningen. Kretsloppen ser lite olika ut för de olika produkterna och många aktörer är inblandade och bidrar till att skogsindustrins produkter kan återvinnas. Just nu forskas det mycket inom det här området, och du kan läsa mer om det här på BioInnovations hemsida.

Både färska och återvunna fibrer behövs  

I dag används ungefär lika delar färsk respektive återvunnen fiber av skogsindustrin i Europa. Vilken produkt som ska tillverkas har stor betydelse för om färskfiber eller returfiber kan användas. Till exempel kan färskfibrer vara mer lämplig till vissa livsmedelsförpackningar och hygienprodukter. Men det betyder inte att skog skördas för att bli mjölkpaket.När ett träd avverkas tas hela trädet tillvara:

  • Den kraftigaste delen av stammen blir virke till hus och möbler.  
  • Den tunnare delen blir till massa för tillverkning av papper, kartong och textil.  
  • Trädens toppar och grenar, samt restströmmar från skogsindustrin, går till produkter som bioenergi, biodrivmedel och andra kemikalier. 

Av svensk produktion går majoriteten på export och i dagsläget är EU:s inre marknad störst, men svensk skogsindustri har förmånen att ha kunder i världens alla hörn. I Norden så har Sverige och Finland mycket skog, och har därför naturligt en större andel färskfiber som exporteras till länder som själva inte har lika mycket skog. De länderna har i sin tur möjlighet att använda dem som returfiber.  

Läs mer om träfiberns internationella kretslopp här.

Läs mer om förpackningens cirkulära kretslopp.