Träförpackningskommittén

Svenska tillverkare av träförpackningar var tidigare organiserade i den Svenska Förpackningsföreningen men ingår sedan 2017 i Svenskt Trä.

Träförpackningskommitténs uppdrag är att

  • Stödja teknisk-vetenskaplig forskning och produktutveckling inom träförpackningsområdet.
  • Medverka till att sprida kännedom om träförpackningar, förpackningsteknik och dess metoder och möjligheter.
  • Bevakning av normer och bestämmelser inom produktområde träförpackningar samt deltagande i svenskt och europeiskt standardiseringsarbete.
  • Erfarenhetsutbyte i frågor på principiell och övergripande branschnivå deltagande i europeiskt och internationellt branschsamarbete och därtill hörande kontakter med motsvarande organisationer.
  • Vara kontaktorgan på den svenska träförpackningsindustrins vägnar för svenska och internationella frågor.
  • Medverka till förekommande utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träförpackningsområdet.

Samtliga deltagare i Träförpackningskommittén finns att hitta på svensktträ.se 

Träförpackningskommitténs styrgrupp

Edward Sandin, Åsljunga Pallen AB (ordförande)

Björn Skou Andersen, DTE A/S

Claes Arvidsson, VIDA Packaging AB

Eva Karlsson, Herrljunga emballage AB

Oskar Ryno, AB Karl Hedin

Suppleant 

Henrik Morell, Norrlandspall AB

Per Oredsson, AB Gyllsjö Träindustri

Kommittéeansvarig

Mathias Fridholm, Senior rådgivare, Svenskt Trä