Högkostnadsskyddet för el

Foto: Mostphotos

De höga elpriserna slår olika mot företagen inom skogsindustrin. Men högkostnadsskyddet för el är välkommet och ska ses som en återbetalning av kapacitetsavgifter som elanvändarna redan har betalat in.

Det retroaktiva stöd som utbetalats för höga elpriser gav en engångssumma utifrån ett nationellt referenspris på det genomsnittliga elpriset på 75 öre/kWh under perioden oktober 2021 till september 2022. I praktiken innebar detta att privatpersoner och företag i södra Sverige, elprisområde SE3 fick 50 öre/kWh och att de i elprisområde SE4 fick 79 öre/kWh för den el som de har förbrukat under den aktuella perioden.

Skogsindustrierna anser att:

  • Högkostnadsskyddet för el är ett välkommet retroaktivt stöd och sak ses som en återbetalning av kapacitetsavgifter till elanvändarna. Ett regelverk för hur framtida överintag av kapacitetsavgifter behöver tas fram.
  • Prioritet bör ligga på att bygga bort flaskhalsar i elnätet och ta bort hinder för ny elproduktion.
  • Enklare och snabbare tillståndsprocesser för vindkraft och elnät är en förutsättning för att hålla utbyggnadstakten uppe för mer förnybar el.
  • Regeringen behöver se över incitamenten för en ökad kommunal acceptans för ny elproduktion.