Produktkommitté för trä

Produktkommitté trä arbetar med medlemmarnas branschgemensamma frågor om produktionsteknik, produktutveckling, standardisering, regelverk och marknadsföring. Kommittén är öppen för alla medlemmar i Svenskt Trä. 

Exempel på aktiviteter

  • Fungerar som diskussionsforum för branschgemensamma frågor.
  • Medverkar till utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träområdet.
  • Driver utveckling och standardisering inom automatisk virkessortering.
  • Initierat vetenskapliga studier om fukt och inverkan av fukt i trä under produktion, lagring, transport, och byggnation samt spridning av resultaten.
  • Agerar som referensgrupp inom svensk och europeisk standardisering för sågade trävaror.
  • Verkar som länk mellan akademisk forskning och medlemsföretagen.
  • Sprider kännedom om produktionsteknik och trämaterialets möjligheter till industri och kunder.
  • Bidrar till att förmedla marknadsstatistik från Svenskt Trä och Skogsindustrierna till medlemsföretagen.

Anders Svensson, Vida Wood Timber AB (ordförande)

Anders Pettersson, SCA Wood AB

Cecilia Carlsson, Stora Enso Wood Products

Hans Westermark, Wood Support AB

Johan Hagman, Moelven Industrier AB

Jonas Sandborg, J G Anderssons Söner AB

Jouko Mäkimattila, Setra Group

Magnus Angsås, Södra Timber AB

Mats Grindestam, Holmen Timber AB

Max Andersson, Bergkvist-Insjön AB

Pär Granström, AB Karl Hedin

Stefan Smedberg, Sandåsa Timber

Steve Jönestig, Hjortkvarn Timber AB

Kommittéansvarig

Mathias Fridholm, Senior rådgivare, Svenskt Trä