Energimyndigheten: ”Balansen mellan långsiktighet och flexibilitet är viktig”

Foto: Skogsindustrierna

Energimyndigheten stödjer forskning och innovation för att snabba på den gröna omställningen. Under Forskningsagendans dag lyfte Klara Helstad, chef för enheten hållbar industri, fram skogens potential ur ett energi- och klimatperspektiv.

– Vad som händer inom skogsnäringen har stor betydelse. Samtidigt som skogsindustrin är stora energianvändare skapar man energi i sina processer som kan användas av andra, säger Klara Helstad och tillägger:

– Nu ser vi många kopplingar mellan skogsnäringen och andra delar av samhället växa fram. Hur kan skogsindustrin bidra ännu mer och bidra i fler värdekedjor för andra branscher? Jag tror att vi kommer att se helt nya strömmar växa fram i spåren av omställningen till ett mer fossilfritt och cirkulärt samhälle.

Skattebetalarnas pengar

Energimyndigheten är Sveriges största statliga finansiär inom energiforskning. Med stor budget följer också stort ansvar, vilket Klara Helstad är väl medveten om.

– Det är skattebetalarnas pengar och vi har ansvar för hur vi ska styra våra satsningar på rätt sätt utifrån det uppdrag vi har av regering och riksdag. Det betyder att vi är noga med att ställa krav på de som får pengar från oss. Ibland blir det stort fokus på vissa enskilda lösningar och tekniker. Då är det viktigt att vi som myndighet tar ansvar för helhetssynen och ser till att vi får med flera olika perspektiv.

Skogsnäringens Forskningsagenda stakar ut inriktningen för forskningen de närmaste fyra, fem åren. Den långsiktigheten är viktig på många sätt, samtidigt som myndigheten också strävar efter att hitta flexibilitet i sina forskningssatsningar.

– Det senaste tidens händelser, till exempel kriget i Ukraina har tydliggjort att vi måste kunna agera snabbt när nya behov uppstår. Balansen mellan långsiktighet och flexibilitet är viktig för oss, säger Klara Helstad.

Hur kommer Energimyndigheten använda Skogsnäringens forskningsagenda?

– Den är ett underlag för oss i vårt strategiska arbete. Men förutom agendan är det fortsatta dialogen minst lika viktig. Vi försöker alltid vara öppna för möten och diskussioner.

Läs mer om hur Energimyndigheten jobbar med forskning och innovation på deras hemsida.