Transportkommittén

Transportkommittén verkar för bättre för konkurrensvilkor för godstransporter. I kommittén ingår logistikchefer från Skogsindustriernas medlemsföretag.

Maria Jansson, Setra Group (ordförande)

Jörgen Olofsson, Stora Enso Skog (vice ordförande)

Linus Fredriksson, Stora Enso Sourcing & Logistics

Ewelina Dawidowska, Bergkvist Siljan, Sågverken Mellansverige

Peter Olson, Billerud

Anna Ahlgren, Billerud Skog

Glenn Eliasson, Derome, Såg i syd

Andreas Moback, Holmen Paper

Jonas Auselius, Holmen Skog

Peter Strömberg, Metsä Board

Magnus Svensson, SCA Logistics

Lars Nolander, SCA Skog

Lina Danielsson, Smurfit Kappa

Peter Lundström, Sågab

Anders Ripström, Södra Cell

Jenni Ranhagen, Näringslivets Transportråd

Kommittéansvarig

Elin Swedlund, Skogsindustrierna