Vad gör skogsindustrin?

Inom vilka områden verkar svensk skogsindustri? Här hittar du information om skogsbruk, tillverkning av produkter, forskning och mycket mer.