Forskning och innovation

Här hittar du aktuella frågor inom forskning som Skogsindustrierna arbetar just nu.