”Skogen kan bli kärnan i det cirkulära samhället”

Foto: Björn Leijon

Hur använder vi trä på bästa sätt, ett material som är fossilfritt, cirkulärt och ofta kan ersätta plast och olja? Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman efterlyser större fokus på den gröna omställningen. Och hon har bråttom.

– Vår vision med det cirkulära samhället är att inget ska gå till spillo, vare sig det gäller när vi bygger med trä, tillverkar produkter av det som inte går att såga eller tar hand om restvärmen från våra massafabriker. Vi är övertygade om att skogen kan bli kärnan i det cirkulära samhället, säger Viveka Beckeman. 

Världen står inför stora utmaningar. Klimatutsläppen måste minskas radikalt. Tidigare i år publicerade FN:s klimatpanel IPCC en rapport som beskriver att det förvisso finns en teoretisk möjlighet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, men utvecklingen går mot en temperaturökning på över tre grader. Därmed var förväntningar på klimatmötet COP27 i slutet av november höga från många håll. Men väl i Sharm el-Sheikh ledde förhandlingarna till få konkreta beslut och många besvikelser. 

– Vi åkte ner med höga ambitioner och förväntningar på att parterna skulle fortsätta i den positiva anda som vi hade förra året i Glasgow. Jag är besviken över att inte fler länder hade samma ambitionsnivå, sade till exempel Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari en kommentar efteråt. 

För få lösningar

Även Viveka Beckeman hade önskat sig fler konkreta beslut. 

– Det är positivt att man har kommit överens om att fattiga länder som påverkas av klimatproblematiken får mer hjälp, men jag tyckte att det pratades för lite om lösningar. Utan tvekan har skogsindustrin mycket att bidra med, säger Viveka Beckeman och fortsätter: 

– För att klara 1,5-gradersmålet är det viktigast att fossila material fasas ut. Trä är ett fantastiskt fossilfritt material som ofta kan ersätta produkter av plast och olja. Vi ska driva ett skogsbruk så att vi får den råvara vi behöver – och samtidigt värna om den biologiska mångfalden, låta skogen lagra koldioxid och underlätta för rennäringen. Men vilka avvägningar kan vi göra i klimatets namn? Det är en viktig fråga som vi måste våga lyfta och prata mer om. 

Det finns många exempel på hur råvaran trä kan användas på ett cirkulärt sätt. Innovationer skapar nya möjligheter inom en rad olika områden. Fibern i din pappersmugg kan användas upp till 25 gånger till om du slänger den i återvinningen när du har druckit upp. Träfibrer kan också användas i textilåtervinning, där flera spännande utvecklingsprojekt pågår. Inom byggnadssektorn ökar intresset för att återanvända material och nya tekniker gör det möjligt att bygga på befintliga byggnader för att minska både koldioxidutsläpp och negativ påverkan av stadsbilden. 

Så kan skogsindustrin bidra

– Skogsindustrin gör det möjligt att skapa ett cirkulärt samhälle med kraftigt minskade fossila utsläpp. Men de förnybara produkterna behöver bli fler och ännu bättre. Vi kan öka återanvändning, återvinning och använda ännu mer förnybara alternativ för att tränga undan produkter med fossilt avtryck, säger Viveka Beckeman. 

Men hon ser också hinder för den cirkulära utvecklingen.  

– Industrin behöver långsiktiga spelregler. Omställningen kräver investeringar, och om företagen ska våga göra dem måste de vara trygga. Jag tycker att det är bra att EU sätter visionära mål och hoppas att de fortsätter med det, men man måste komma ihåg att förutsättningarna kan se olika ut i olika länder. Därför att det bra om EU inte detaljreglerar för mycket.

Hur cirkulära kan vi bli? 

– Jag tror att vi kan bli mycket mer cirkulära! Vi som lever i den rikare delen av världen kan minska vår konsumtion, men framför allt måste vi finna fler cirkulära lösningar. I andra delar av världen handlar det om att människor måste få möjlighet att öka sin levnadsstandard och att det sker på ett sätt som inte belastar planeten. Vi behöver öka takten på omställningen, vi kan inte vänta, säger Viveka Beckeman.