Karin Gyllengahm: Säljare på Sandåsa Timber

Du jobbar som säljare, vad innebär det?

Sandåsa är sågverksföretag med träförädling, vi tillverkar träprodukter som ytterpaneler, reglar, konstruktionsvirke med mera. En stor del av mitt jobb handlar om att ha en dialog med våra kunder, guida dem i deras val och säkerställa att vi levererar rätt produkt för rätt ändamål i rätt tid. Det är ett komplext men roligt pussel!

När har du roligast på jobbet?

Det är väldigt kul att jobba med våra produkter. Både att vara med och skapa nya produkter för oss som företag, till exempel en ny profil till en ytterpanel, och att hjälpa våra kunder att hitta rätt produkt. I min roll har jag möjlighet att vara involverad in i minsta detalj under hela processen, det är både lärorikt och utmanande. Det är en fantastisk känsla att faktiskt kunna gå ner till hyvleriet för att se om den färdiga panelen motsvarar profilskissen och vad som planerats tillsammans med kunden.

Vad är det häftigaste med skogs- och träindustrin?

Jag är stolt över att jobba med en hållbar produkt som är förnyelsebar, det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna för användningsområdet. Inom branschen pågår också mycket spännande forskning och innovation. Vi kan ju till exempel ersätta allt fler plastmaterial med alternativ baserade på träfibrer. Den resan är väldigt häftig att följa.

Hur jobbar ni med hållbarhet?

Vi jobbar hårt för att stärka vår lokala förankring när det kommer till råvaruanskaffning och samarbeten. En betydande del av våra förädlade produkter levereras inom en radie av 10 mil, vilket gör att transportavståndet från skog till slutkund ofta är mycket kort.

Det är också viktigt att produktionen är så resurseffektiv som möjligt, att vi använder rätt råvara till rätt produkt, att vi får ut så mycket plank och brädor som möjligt ur varje stock och att biprodukterna tas till vara och blir till pellet, spån och massa. Vi var dessutom ett av de första svenska företagen inom branschen att publicera en företagsunik EPD, miljövarudeklaration. Det gör att kunderna lättare kan jämföra olika material och välja hållbara produkter.

Är skogs- och träindustrin en framtidsbransch?

Ja, det är en otroligt rolig och viktig bransch där vi verkligen kan bidra till att tillhandahålla produkter för en hållbar framtid. Fler behöver söka sig till skogs- och träindustrin och det finns något för alla, oavsett intresse. Det är absolut en framtidsbransch!