Våra löften

Den gröna omställningen kan inte vänta. I Skogsindustrins Framtidsagenda har vi och våra 220 medlemsföretag formulerat löften till 2040 inom tre olika områden: klimat, cirkularitet och biologisk mångfald. Så här vill vi bidra till att lösa några av dagens och morgondagens största samhällsutmaningar. Vi tror på samarbete: Framtiden formar vi tillsammans.