Det här är cirkulär ekonomi i skogsnäringen

Foto: Skogsindustrierna Cirkulär ekonomi, kretslopp

Skogsbaserade produkter ingår i ett naturligt cirkulärt kretslopp som börjar och slutar i fotosyntesen. Det aktiva skogsbruket och produkterna från skogen skapar förutsättningar för en sluten loop som tar upp, binder in och lagrar koldioxid.

Så här fungerar skogsnäringens cirkulära kretslopp:

  1. Koldioxid: Genom fotosyntesen omvandlar växande träd solljus, luftens koldioxid och markens vatten till ved. Koldioxiden binds i de växande träden.
  2. Skog: När träden är fullvuxna skördas de. För varje träd som skördas planteras minst två nya.
  3. Produktion: De träd som skördas blir produkter, som till exempel hus, möbler, kartong, förpackningar, papper och textil. Dessa produkter fortsätter lagra kolet som de växande träden bundit in.
  4. Innovation: Det pågår en ständig utveckling av både produkter och processer för en ökad resurseffektivitet och en ökad förädlingsgrad.
  5. Återvinning: Papper och förpackningar har en hög återvinningsgrad. Omkring 80 % blir nya material. Träfibern kan återvinnas upp till 25 gånger.
  6. Bioenergi: När träfibern är uttjänt kan den tillsammans med restprodukter från skogsindustrin bli bioenergi för uppvärmning, el och drivmedel. Det biogena koldioxid som då avges tas på nytt upp av växande träd. Kretsloppet är slutet.