Produktkommitté för massa och papper

Kommittén ska stärka den svenska skogsindustrins konkurrenskraft genom att hävda papper och alla typer av vedfiber som material, verka för en hög och kostnadseffektiv återvinning av returpapper, förhindra diskriminerande styrmedel och verka för att det inte uppstår hinder för befintliga och nya produkter i framtiden.

Anders Brolin, Stora Enso (ordförande) 

Ann Moberg, Stora Enso

Ann Britt Nilseng, Billerud

Carina Larsson, Stora Enso

Emelie Mastera, Metsä Tissue

Erik Tollander, Smurfit Kappa

Eva Lindström, SCA

Eva Thuresson, Södra

Jonas Dahlqvist, Artic Paper

Magnus Johansson, Fiskeby Board

Mattias Grahn, Mondi Group

Mikael Wahlgren, Holmen

Philippe Letzelter, Holmen

Åsa Gidlund, Metsä Board

Kommittéansvarig

Kai-Yee Thim, Skogsindustrierna