Podd: Skogsbrukets roll för klimatet

Skogsbrukets roll för klimatet

Skogsbrukets roll för klimatet

tor 16 sep 2021

EU-kommissionen föreslår, som en del av den nya europeiska klimatlagstiftningen, att Sverige inom kort ska ta ett ännu större ansvar för Europas kolinlagring. 

Är förslaget bevis på att EU-kommissionen inte alls förstår värdekedjan och klimatnyttan med det hållbara skogsbruket, eller är det en nödvändig åtgärd för att vi, med gemensamma krafter inom unionen, så snabbt som möjligt ska nå EU:s klimatmål för 2030?

I premiäravsnittet av podden Forum för bioekonomi samtalar Anders Bolling, tidigare DN-journalist, med Emma Berglund, sakkunnig i internationell skogspolitik på Skogsindustrierna, om skogsbrukets betydelse för klimatet.