Nyheter

Ansökan inlämnad för nytt innovationsprogram - Bioimpact

Missionen är att förverkliga ett cirkulärt och biobaserat samhälle.

Så kan skogen bidra med klimatnytta mitt i stan

För att klara de globala miljömålen måste vi använda tillgängliga och beprövade metoder som vi vet ger ett minskade klimatavtryck.

Så kan vi få mer skog i skogen

Ett extremt värmerekord, säger SMHI. För att bromsa klimatförändringarna behöver vi snabbt minska utsläpp av växthusgaser, som koldioxid.

Kommentar på förslag till ny svensk klimatstrategi

Det är viktigare att vi använder skogens totala kapacitet i den gröna omställningen än att snöa in på att skogen ska vara en kolsänka.

Ny presschef

Alexander Orlinge har tillträtt som ny presschef. Han hade senast en liknande roll vid Sveriges Ingenjörer.

”Vi måste agera nu”

Skogsindustrin spelar redan idag en viktig roll både för svensk ekonomi och för den gröna omställningen och nu spänner vi bågen ytterligare.

Tre löften för en mer hållbar värld

Med löften om ökad klimatnytta, ökad cirkularitet och mer livskraftiga skogar presenteras Skogsindustrins Framtidsagenda idag.

Regeringsförklaringen – skogen är en strategisk resurs

Satsningar på infrastruktur, ny fossilfri energiproduktion och en ny skogsutredning. Det lovade statsministern i sin regeringsförklaring.

Green Claims Directive: ”Samma villkor måste gälla för alla”

– Det avgörande vilka kriterier som EU-kommissionens lagförslag om Green Claim bygger på, och hur det hanteras, säger Kai-Yee Thim.

Mer vindkraft om fler delar värdet av vinden

Den landbaserade vindkraften har stor utbyggnadspotential, men idag får en stor andel planerade vindkraftsprojekt avslag på grund av lokalt

1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Kommunikationschef media, opinion och näringspolitik

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se