Framtidsmötet – Skogsindustriernas årliga konferens

Varje år arrangerar Skogsindustrierna Framtidsmötet – konferensen som fokuserar på hur skogsnäringen – i ännu högre grad – kan bidra till att lösa våra samhällsutmaningar.

Framtidsmötet är Skogsindustriernas årliga konferens där vi diskuterar och delar erfarenheter kring frågor som rör bland annat skogsnäringen, cirkularitet och bioekonomi. Eventet brukar att äga rum i april i Stockholm.

Framtidsmötet är också platsen där H.M.Konungen deltar och delar ut priser från Föreningen Skogen och Gunnar Sundblads forskningsfond.

Framtidsmötet hette tidigare Forum för Bioekonomi.