Debatt

SMP Debatt: Låt oss lyfta blicken och samarbeta!

Skogen och träindustrin kommer fortsatt att ha stor betydelse för svensk ekonomi och sysselsättning.

DI Debatt: Det är nu vi höjer ambitionerna för en bättre morgondag

Viveka Beckeman slutreplikerar debattörerna Agneta Blomqvist och Peter Lindgren om Skogsindustrins Framtidsagenda.

DI Debatt: Moderaterna kan möta industrins behov – med rätt beslut om vindkraftsvetot

Viveka Beckeman skriver tillsammans med andra företrädare för basindustrin och energibranschen inför beslut om vindkraft på M:s partistämma.

Land: Så vill skogsindustrin bidra till en hållbar värld

Den gröna omställningen kan inte vänta, säger Viveka Beckeman.

Norrbottens Kuriren: Så vill vi bidra till en mer hållbar värld

De vägval vi gör påverkar kommande generationer och skogen spelar en viktig roll för världen, Sverige och för Norrbotten.

Piteå Tidningen: Tre löften för en mer hållbar utveckling

Skogsindustrierma presenterar tre löften för en mer hållbar utveckling i Piteå Tidningen.

ATL: Vi ska pröva alternativa skogsskötselmetoder”

220 företag inom skogsindustrin har nu formulerat tre löften för en hållbar framtid. Här skriver Viveka Beckeman i ATL om löftena.

DI Debatt: Tre löften för en mer hållbar värld

Det här är vår gemensamma utgångspunkt för dialog och samarbeten för en hållbar utveckling, skriver Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna.

Altinget Debatt: Elstöden får inte diskriminera stora elanvändare

Regeringens förslag till elstöd för företag är nödvändigt, men utformningen uppfyller inte EU-rätten på avgörande punkter.

NWT Debatt: Låt värmländsk skogsindustri vara motorn i den gröna omställningen!

Den gröna omställningen går för långsamt. Nu behöver politiken samverka bättre med ett näringsliv som ser situationens allvar.

1 2 3 4 Nästa