Om skogens upplevelsevärden

Skogen är en ovärderlig men underutnyttjad plats för upplevelser och rekreation.
Skogsindustrin vill bruka skogen så att den bidrar till att öka människors livskvalitet.
Det finns fantastiska möjligheter att utveckla natur- och upplevelseturismen i de
svenska skogslandskapen.

Vandra, cykla, orientera, tälta, jaga, plocka bär och svamp – ja det finns gott om fritidsaktiviteter vi tycker om att göra i skogen. För många är skogen en plats för eftertanke och reflektion i kombination med motion. Skogens betydelse för rekreation och återhämtning har uppmärksammats på senare tid. Återhämtningsskogar ingår till exempel som en viktig del i rehabiliteringen av människor med olika former av stressrelaterade symptom.

Studier har visat att den mest avkopplande skogstypen är strövvänlig äldre produktionsskog. Den anses trevlig att röra sig i och ger lugn och ro. Finns här utkiksplatser skänker de vandraren en särskild känsla av storslagenhet och ödmjukhet. Åldersmässigt befinner sig denna skog i spannet från sen gallring till slutavverkningsmoget. 

I Sverige har vi en unik tillgänglighet till skogen tack vare Allemansrätten och de insatser som görs av skogsnäringen och andra aktörer.