Skogsnäringens forskningsagenda

För ett cirkulärt biobaserat samhälle

Foto: Johnér Bildbyrå

Skogsnäringens forskningsagenda är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov. Agendan har tagits fram av skogsnäringen och forskarsamhället. Ett hundratal personer har bidragit aktivt genom workshops, referensgrupper och arbetsmöten.

Ladda ner forskningsagendan: Utskriftsvänlig PDF

Presentationer om forskningsagendan, forskningsområden och forskningskartan hittar du här på sidan för nedladdning. Exemplar av agendan beställer du via formuläret nedan. Den engelska versionen kommer att publiceras längre fram. 

Prioriteringar på vägen mot ett cirkulärt biobaserat samhälle

Skogsnäringen har förutsättningar att vara motorn i utvecklingen mot ett cirkulärt biobaserat samhälle. Forskning skapar grund för skogsindustrin att investera i och utveckla lösningar med långsiktig lönsamhet och global konkurrenskraft som bidrar till en mer hållbar konsumtion och klimatnytta över hela världen.

Skogsnäringen är på god väg, men ser möjligheter att komma ännu längre med starka gemensamma forskningsprogram. Rätt prioriterad forskning ger god lönsamhet och global konkurrenskraft.

Skogsindustrin ser att följande forskningsprioriteringar banar väg för omställningen:

Ökad tillväxt av skogsråvara i ett skogsbruk som är digitaliserat och långsiktigt hållbart, som säkerställer fungerande ekosystem och biologisk mångfald, och som minimerar risker för skador och bränder.

Ökad andel trä i byggandet som en betydande och kostnadseffektiv klimatåtgärd och som en självklarhet i hållbar samhällsutveckling.

Fler biobaserade material och produkter som ersättning för fossila alternativ, och för att bana väg för ökad mängd biobaserade lösningar på nya marknader.

Utvecklade produktionsprocesser som grund för fortsatt global konkurrenskraft, och för att säkra en effektiv användning av skogsråvara och energi.

Beställ ett fysiskt exemplar av Forskningsagendan

Multiple or single choice
Välj språk*

I användarvillkoren kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter på webbplatsen.