Jonatan Henschen: Vd på FineCell

Foto: Satu Knape

Du driver en startup – berätta!

– Efter examen arbetade jag som laboratorieingenjör i ett forskningslabb på KTH vilket ledde vidare till en doktorandtjänst. Innan jag påbörjade mina doktorandstudier upptäckte jag och mina kollegor en ny process för att tillverka mikro- och nano­cellulosa av trä som hade stor potential att göra fler produkter miljövänligare. För att kunna sprida vår forskning i samhället och bidra mer konkret till en bättre miljö valde vi att starta eget. Det blev FineCell där jag idag är vd.

Hur bidrar er innovation till mer miljövänliga produkter?

– Vår nano- och mikro-cellulosa kan ersätta fossila och oljebaserade material i kosmetik, livsmedel, förpackningar, kompositer och energilagring. Just nu fokuserar vi på att upcycla återvunnen och biobaserad plast för att göra den konkurrenskraftig med fossil plast.

Vad gör en vd på dagarna?

– Vi är bara tre anställda, så jag har väldigt varierande arbetsuppgifter, bland annat att bygga upp organisation och styrning, utveckla partnerskap, assistera vid utveckling och produktion av våra produkter och säkra finansiering.Vi har tagit in riskkapital från privatpersoner. Dessutom är vi, som många teknik- och innovationsföretag, beroende av offentliga medel från statliga finansiärer.

Ni har flyttat bolaget från Stockholm till Linköping – varför?

– I Stockholm finns det pengar men inte en lika stor förståelse för deeptech. I Linköping finns det bättre stöd, kunskap och nätverk för vår typ av bolag.

Vad vill du säga till dem som pluggar just nu?

– När man är nyexaminerad är det alltid en chock att börja arbeta. Det är lätt att tro att kunskaper och färdigheter är det viktigaste när man kommer ut i arbetslivet, men det är snarare förmågor och förståelse för komplexa problem som bidrar till ett stort värde i bolagen.