Podd: Bioenergins framtid i Europa

Podd: Bioenergins framtid i Europa

Podd: Bioenergins framtid i Europa

tor 30 sep 2021

Bioenergi är ett omdebatterat energislag just nu. Förespråkare och motståndare står i varsin ringhörna, ibland med helt motstridiga argument.

Finns det vetenskapligt stöd för att den typ av bioenergi som svenskt skogsbruk genererar är skadlig för klimatet? Vad ska vi i sådana fall använda istället, för att undvika fossila råvaror? Och hur kommer det sig att EU-kommissionen vill bromsa bioenergiproduktionen i unionen?

I det här avsnittet av podden samtalar Anders Bolling med Pål Börjesson, professor vid Miljö- och energisystem vid Lunds universitet.