Skogskommittén

Foto: Skogsindustrierna

Skogskommitténs uppdrag är att driva och samordna medlemsföretagens branschintressen, som skogsägare, skogsbrukare och användare av skogsråvara.
Det övergripande målet är att myndigheter, politiker och allmänhet ser fördelarna med ett aktivt och hållbart brukande av skog som grund för en växande bioekonomi.

Jonas Mårtensson, SCA Skog (ordförande)

Hans Djurberg, SCA Skog

Angelica Mattsson, Holmen

Anna-Maria Tuominen-Reini, Billerud

Björn Johansson, Moelven

Fredrik Nilsson Marnefeldt, AB Karl Hedin

Juha Jumppanen, Metsä Group

Lars Svensson, Rödins trä

Peter Karlsson, Södra

PerArne Nordholts, Såg i Syd

Per Funkquist, Billerud

Sören Petersson, Holmen Skog

Henrik Lenning, Stora Enso 

Mette Kahlin Mcveigh, Stora Enso

Jessica Nordin, Södra

Per Österberg, Kopparfors

Kommittéansvariga

Linda Eriksson, Skogsindustrierna