Cirkularitet ur olika perspektiv

Vilka möjligheter har du och ditt företag – och vilka förutsättningar krävs för att ni ska kunna bidra till ett cirkulärt samhälle? Tillsammans och branschöverskridande kan vi driva den gröna omställningen. 

– Vår vision med det cirkulära samhället är att inget ska gå till spillo, vare sig det gäller när vi bygger med trä, tillverkar produkter av det som inte går att såga eller tar hand om restvärmen från våra massafabriker. Vi är övertygade om att skogen kan bli kärnan i det cirkulära samhället, säger Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna.

Under Skogsindustriernas cirkulära mingel passade vi på att ställa några frågor till Maria Wallin på Återvinningsindustrierna, Ivana Kildsgaard, hållbarhets- och kvalitetschef på Tengbom och ordförande i 100 Gruppen, Stora Ensos Executive Vice President, Division Forest, Sverigechef Per Lyrvall och modedesigner Ida Klamborn.