Så blir fiskens väg mer hållbar

Hur kan fiskens väg från hav till tallrik blir mer cirkulär? Det var frågan när EcoFishBox togs fram – förpackningen för färsk fisk och skaldjur, till största delen gjord av återvinningsbar, vattentät wellpapp.

Traditionellt förpackas färsk fisk och skaldjur i lådor gjorda av frigolit. Materialet har många fördelar eftersom det har en isolerande funktion, är lätt, tåligt och billigt att framställa. 

Men – för det finns ett stort men – frigolit är en plast som tillverkas av olja, och är därmed inte förnyelsebar.  

– Stora Enso har som mål att ersätta fossila material så mycket det går, och uppmärksammade de stora färskfisk-leveranserna inom fiskindustrin. Inom Norden används hundratals miljoner frigolitlådor varje år. Därför tog vi fram en ny vattentät wellpapplåda, säger Rickard Engdahl, Business Development Manager på skogsindustrikoncernen Stora Enso. 

EcoFishBox™ är vattentålig och skyddar dina produkter. Foto: Stora Enso

Fördelen med EcoFishBox är att den görs av trä, som är en fossilfri och förnybar råvara. När wellpapplådan har gjort sitt kan den återvinnas och födas på nytt, till exempel som flyttlåda eller tidningspapper. Dessutom tar lådan väldigt lite plats när den inte används. Då är den ett plant ark, vilket underlättar hantering och logistik.

– Enligt våra beräkningar kan en enda lastbil med tomma EcoFishBox-lådor frakta samma antal förpackningar som i genomsnitt kräver sju lastbilar med tomma frigolitlådor. Det betyder att ganska mycket när man räknar på koldioxidutsläpp, säger Rickard Engdahl.

Den stora utmaningen har inte varit att övertyga marknaden om att återvinningsbar wellpapp är bättre än fossil plast ur ett hållbarhetstänk. Utmaningen har istället handlat om att förändra beteendet hos de som hanterar den färska fisken under transporten.

– Vi försöker få de företag, som söker ett mer hållbart sätt att arbeta, att se över sina rutiner så att fisken inte utsätts för höga temperaturer under sin resa fram till tallriken. Frigoliten har nog gjort fiskeindustrin lite bekväm. Man har kunnat låta bli att skydda sin produkt på ett sätt som man kanske borde göra, med tanke på att det handlar om livsmedel, säger Rickard Engdahl och tillägger:

– Jag tycker att wellpapp är världens bästa transportmaterial. Det är lätt, stötdämpande, fossilfritt, återvinningsbart, gjort av trä och kommer säkert följa oss hundratals år framåt. 

Mer om EcoFishBox

Enligt Stora Ensos egna studie sänks utsläppen av växthusgaser med EcoFishBox med 40–73 procent jämfört med frigolitlådor – beroende på förpackningens storlek och hur långt den transporteras. 

EcoFishBox har uppmärksammats och fått flera hållbarhets- och innovationssutmärkelser, till exempel WPO Sustainability Award, Quality Innovation Award, WorldStar Award och WorldStar Sustainability Gold Medal. 

Läs mer om EcoFishBox