Skogsbruk och biologisk mångfald

Livskraftiga skogar och välmående ekosystem är avgörande för att skogsindustrin ska få fram förnybar råvara till byggmaterial, förpackningar, textilmassa, hygienprodukter och många andra produkter vi behöver i vår vardag. Politiska visioner och beslut har också stor påverkan på skogsbruk och råvaruförsörjning. Så här ser Skogsindustrierna på de politiska processer som är aktuella just nu.