Transport och infrastruktur

Skogsindustrin är transportintensiv. Råvaran ska först ur skogen till industrin och därefter ska produkterna nå kunder världen över. Fungerande transporter och infrastruktur är därför avgörande för att svensk skogsindustri ska vara globalt konkurrenskraftig. Så här ser Skogsindustrierna på de politiska processer som är aktuella just nu.