Reduktionsplikt

Reduktionsplikten är ett bra styrmedel, om ambitionsnivåerna läggs på en realistisk nivå och om teknikutveckling och uppskalning av produktion får ett kraftfullt stöd. Men även elektrifiering och effektivisering behövs för att minska utsläppen från transportsektorn.

Reduktionsplikten sänks vid årsskiftet i syfte att sänka drivmedelskostnaderna. Konkurrenskraftiga och hållbara transporter är viktiga för skogsindustrin. Men en tillfällig ändring av reduktionsplikten får inte ske på bekostnad av långsiktigt arbete och långsiktiga investeringar för den gröna omställningen och för svensk biodrivmedelsproduktion. Skogsindustrierna anser därför att reduktionspliktens konsekvenser för klimat och samhällsekonomi behöver en grundlig utredning.

Reduktionsplikten syftar i grunden till att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. En minskad reduktionsplikt innebär dock ökade koldioxidutsläpp. Detta kan komma att påverka Sveriges möjligheter att klara EU:s plan om en minskningen av koldioxidutsläpp med 55 procent till år 2030.Sänkningen av reduktionsplikten riskerar även att underminera insatser och minska incitamenten för investeringar i förnybara bränslen och hållbara transportsystem. 

Skogsindustrierna anser att: 

  1. Satsa på biodrivmedel och reduktionsplikt, med realistiska förväntningar och med en konsekvensanalys i ryggen. Detta saknas idag.
  2. Sverige ska kombinera reduktionsplikten med ökade satsningar på elektrifiering och ett effektivt transportsystem som stärker företagens konkurrenskraft på lång sikt. 
  3. Sverige ska vara följsam med omvärldens satsningar och ambitioner inom hållbara transporter. 
  4. Politiken måste se till helheten. En obalans i mixen och utformningen av klimatstyrmedel riskerar att inverka negativt på övergripande politiska mål som utvecklingen av cirkulär bioekonomi, total minskning av växthusgasutsläpp, internationell konkurrenskraft, levande landsbygd och inhemsk produktion av biodrivmedel.