Forsknings- och innovationskommittén

Ola Schultz-Eklund, Holmen (ordförande) 

Oskar Lindholm, Eksjöhus

Mikael Nilsson, Billerud

Dan Olofsson, Stenvalls Trä

Dan Oscarsson, Södra

Jerker Jäder, SCA

Linda Eriksson, representant Skogskommittén

Maria Rylander, Valbo Trä

Mikael Hannus, Stora Enso

Micael Ragnarsson, Billerud

Tomas Alsmarker, representant Svenskt Trä

Kommittéansvarig

Torgny Persson, Skogsindustrierna