Näringspolitik

Här hittar du kontaktinformation till våra kollegor som arbetar med näringspolitika frågor.

Magnus Berg

Chef för näringspolitiska avdelningen

Telefon
08-762 79 84
E-post
magnus.berg@skogsindustrierna.se

Linda Eriksson

Ansvarig för nationella skogsfrågor

Telefon
08-762 72 09
E-post
linda.eriksson@skogsindustrierna.se

Kai-Yee Thim

Ansvarig för produkt- och produktsäkerhetsfrågor

Mobil
072-243 04 59
E-post
kai-yee.thim@skogsindustrierna.se

Helena Sjögren

Ansvarig för miljöfrågor

Telefon
08-762 72 35
E-post
helena.sjogren@skogsindustrierna.se

Johan Bruce

Ansvarig för el- och energifrågor

Telefon
08-762 79 83
E-post
johan.bruce@skogsindustrierna.se

Elin Swedlund

Ansvarig för transportfrågor

Telefon
08 762 79 20
Mobil
070-887 70 15
E-post
elin.swedlund@skogsindustrierna.se

Fredrik Bäck

Ansvarig för produkt- och produktsäkerhetsfrågor

Telefon
08 762 72 71
E-post
fredrik.back@skogsindustrierna.se

Mårten O Larsson

Ansvarig för EU-skogsfrågor och bioenergifrågor

Mobil
072-208 02 50
E-post
marten.olof.larsson@skogsindustrierna.se

Karin Tormalm

Utredare näringspolitiska frågor (tjänstledig)

Telefon
08-762 79 56
E-post
karin.tormalm@skogsindustrierna.se

Emma Berglund

Ansvarig för internationella skogsfrågor (föräldraledig)

Telefon
08-762 79 86
E-post
emma.berglund@skogsindustrierna.se