"Trästomme i stället för betong ger 50 % lägre utsläpp"

Foto: Ylva Sundgren

Cederhusen, som just nu byggs i Stockholm, är omtalade. Inte minst för att de byggs ovanpå taken till tre trafiktunnlar. Här berättar Anna Ervast Öberg, projektutvecklingschef på Folkhem, mer om projektet.

Varför bygger ni enbart hus i trä?

– Svaret på det är ju givetvis för klimatets skull. Den avgörande utmaningen världen står inför är klimatförändringarna, och här gäller det helt enkelt att omedelbart strypa tillförseln av koldioxid till atmosfären. För oss i Sverige borde det vara självklart att bygga mer i trä eftersom vi har råvaran lokalt i vårt land. Genom att bygga i trä ser vi till att uttaget från skogen används på ett klimatsmart sätt under lång tid framöver. All koldioxid som träden ätit upp under sin tillväxtfas kan vi nu lagra vidare och binda i våra hus för kommande generationer.

I ert pågående projekt Ceder­husen byggs fyra hus, upp till 13 våningar höga varav 11 våningar i trä. Hur kan trä hålla uppe en sån tyngd?

– De bärande delarna, alltså själva skelettet, i våra hus består av korslimmat trä som är extremt styvt och hållfast trots sin "lätta vikt". De massiva träskivorna som används produceras av Setra i Långshyttan och mäter ungefär tre gånger tolv meter. Jag brukar beskriva själva bygget som ett jätte­stort vuxenlego där man skruvar ihop de stora bärande skivorna till en klimatsmart och stark konstruktion.

Ni bygger på en plats i staden där trä är enda materialet som fungerar – berätta!

– Cederhusen byggs på en fastighet som överdäckar tre tunnel­tak. Det kräver full kontroll över lasterna och det kan vi bara få med massivträ i stommen då det väger så pass lite. Med ett tyngre material hade vi aldrig kunnat bygga så pass många våningar och skapa så många bostäder.

Trä, betong eller stål – gör det så stor skillnad egentligen?

– Ja, det gör stor skillnad! Byggbranschen står för den största delen av Sveriges samlade kol­dioxid­­utsläpp som samlad bransch. Jämfört med andra branscher, som exempelvis sjukvården och jordbruket och hur de har utvecklat sina metoder de senaste 50 åren, har vi verkligen en stor hemläxa att göra. 60–70 procent av det totala utsläppet från ett husbygge kommer från byggfasen. Och 60 procent av detta kommer i sin tur från produktionen av materialet. Genom att byta ut stommen från exempelvis betong till trä kapar man direkt 50 procent av koldioxidutsläppen vid framtagande av material. Material­val och produktion är alltså den absolut viktigaste faktorn.

Är era materialval betydelsefulla även för lägenhetsköparna?

– Absolut! Det här är första gången som folk faktiskt kan välja att köpa en lägenhet helt byggd i trä i Stockholms innerstad – och intresset har varit jättestort. I Sverige tillbringar vi nära 90 procent av våra liv inomhus så självklart har inomhusmiljön en stor påverkan på hur vi mår.