Energikommittén

Eluttag på blå bakgrund

Det övergripande målet för Energikommitténs (EK) arbete är att främja den svenska skogsindustrins konkurrenskraft.

Detta sker genom:

  • Att öka förståelsen hos beslutsfattare om att skogsindustrin spelar en avgörande roll för bioekonomin och det svenska energisystemet, både när det gäller användning och produktion av förnybar energi.
  • Att minska de av industrins kostnader för energianvändning och klimatutsläpp, som kan relateras till politiska beslut.
  • Att säkerställa att industrin har en långsiktigt stabil energiförsörjning med lågt klimatavtryck och till internationellt konkurrensmässiga priser.

Energikommittén

Jens Olsson, SCA (ordförande)

Staffan Vilhelmsson, Vänerbränsle (vice ordförande)

Eva Larson, Domsjö Fabriker AB 

Andreas Martinsson, Södra Skogsägarna

Conny Johansson, Stora Enso

Daniel Bergkvist, Arctic Paper

Niklas Arvidsson, REBIO

Ola Schultz-Eklund, Holmen AB

Pontus Friberg, Setra

Romana Vanickova, Fiskeby

Tomas Hübenette, Metsä Board

Johan Tavast, Billerud

Peter Åström, Smurfit Kappa

Torbjörn Harrysson, Sylvamo

Anna Boss, Rottneros

Dan Törnberg, representerar Sågverken i Mellansverige, Ljungträ och Bod Såg i Dalarna AB

Kommittéansvarig 

Johan Bruce, Skogsindustrierna