KL-träkommittén

KL-träkommittén är de svenska KL-trätillverkarnas sekretariat för samarbete kring branschgemensam informationsspridning och teknisk utveckling.

Verksamheten med branschgemensam informationsspridning och teknisk utveckling började 2020 och har till uppgift att underlätta:

  • Samarbete om innovation och produktutveckling gällande KL-träprodukter och byggnader.
  • Medverkan till teknisk-vetenskaplig forskning och utbildning vid lärosäten och institut samt vidareutbildning av yrkesverksamma .
  • Medverka till att inspirera och sprida kännedom om KL-träbyggnadsteknikens metoder och möjligheter.

Verksamheten administreras av Svenskt Trä som är en avdelning inom Skogsindustrierna. Försäljning av KL-trä ingår inte i verksamheten.
KL-träkommittén består av följande medlemsföretag:

  • Martinson Group/Holmen AB
  • Setra Trävaror AB
  • Södra Building System AB

KL-träkommitténs Styrgrupp

Urban Blomster, Södra Building System AB, ordförande KL-träkommittén

Gunnar Lundmark, Martinson Group/Holmen AB

Erik Dikander, Setra Trävaror AB

Daniel Wilded, Setra Trävaror AB

Theres Jansson, Setra Trävaror AB (suppleant)

KL-träkommitténs Teknikergrupp

Daniel Anderson, Södra Building System AB, sammankallande Teknikergruppen

Peter Jacobsson, Martinson Group/Holmen AB

Björn Kjellberg, Setra Trävaror AB

Gabriel Eriksson, ansvarig för KL-träkommitténs Teknikergrupp, Svenskt Trä

Kommittéansvarig
Tomas Alsmarker, Senior konstruktör, Chef Innovation & Forskning, Svenskt Trä