Ekonomisk betydelse och välfärd

Här hittar du statistik för skogsnäringens påverkan på ekonomi och välfärd i Sverige.

Skogsnäringen har stor betydelse för Sverige och sysselsätter totalt 120 000 personer över hela landet, vilket motsvarar drygt två procent av det totala antalet sysselsatta i den svenska ekonomin.

Till skogsnäringen räknas, förutom trävaru-, massa- och pappersindustrin, även skogsbruket. Flest antal sysselsatta är det inom massa- och pappersindustrin. Verksamheten är spridd runt om i Sverige och har stor regional betydelse.

Skogsråvaran är till största del inhemsk och importen av industriprodukter är relativt liten. Därför ger skogsnäringen ett stort bidrag till Sveriges handelsbalans.

Skogsindustrin svarar för 9-12 procent av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde.

Läs mer om skogsnäringens påverkan på välfärden

Det mesta, cirka 80 procent av skogsnäringens produkter, går på export. 2021 låg det totala exportvärdet på 164 miljarder kronor. Det är en ökning med femton procent jämfört med året innan. 

Exportvärdet för massa samma år steg med drygt 17 procent till 27 miljarder kronor. Sågade trävaror steg med 46 procent till 47 miljarder kronor. Exportvärdet för papper ökade med tre procent till 71 miljarder kronor.

Exportvärdet för pappersvaror som till exempel hygienartiklar, tapeter, kuvert och förpackningar minskade med en procent till 11 miljarder kronor, medan värdet för förädlade produkter av trä steg med drygt 15 procent till 9 miljarder kronor.

Mer fakta om skogsindustrin i Sverige