Skapar jobb och välfärd i hela landet

Skogsnäringens har stor betydelse för Sverige. Branschen sysselsätter totalt cirka 120 000 personer runt om i landet. Utöver det bidrar näringen till att andra delar av samhället genom inbetalda skatter och efterfrågan på lokala varor och tjänster.

Av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9-12 procent. Industrin är starkt exportinriktad, råvaran är till största delen inhemsk och sektorns import av insatsvaror är relativt liten. Alltså ger skogsindustrin ett betydande bidrag till Sveriges handelsbalans. Skogsnäringens export av varor motsvarade 2021 drygt tio procent av Sveriges totala varuexport. 

Skogsnäringens medarbetare finns i hela Sverige

Skogsnäringen finns – och skapar därmed sysselsättning – i hela landet. Totalt sysselsätter skogsnäringen cirka 120 000 personer. De skatter som sysselsatta inom skogsnäringen betalar till kommuner och landsting har stor betydelse för välfärden i en stor del av Sverige. Sammanlagt finansierar dessa skatter fler än 32 000 tjänster i den offentliga sektorn.

En värdekedja som börjar i skogen

Skogsnäringen har också betydelse för en mängd andra näringar som underleverantörer av olika tjänster. Dessa tjänster sysselsätter människor inom en rad branscher, allt från lokalvård och underhåll till avancerade it-tjänster. Den ständiga utvecklingen av nya och bättre produkter skapar efterfrågan på tekniska innovationer och samarbeten mellan näringsliv och universitet. Som ringar på vatten skapar dessa tjänster lokal sysselsättning, som i sin tur bidrar med skatter och lokal köpkraft som kommer affärer, restauranger, frisörsalonger, bilverkstäder och alla andra småföretagare på orten till godo. En värdekedja som börjar i skogen.