BioImpact

Bioimpact är ett av förberedelseprojekten inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning Impact Innovation. Projektet genomförs under 2023 av Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, LRF, TEKO och IKEM.

Den svenska bioekonomin bygger på biobaserad råvara från skog, åkrar och vatten. Den är en viktig del av lösningen på de stora samhällsutmaningarna, och visar vägen mot ett biobaserat samhälle med cirkularitet och återvinning över värdekedjegränserna. De gröna näringarna och den biobaserade processindustrin i Sverige vill leda Sveriges gröna omställning, med hållbar utveckling som grund för global konkurrenskraft och samhällsnytta.

Förberedelseprojektet ska i bred samverkan formulera målsättningar och missions för ett cirkulärt och biobaserat samhälle och engagera samarbetspartners i en ansökan om ett Impact Innovation-program som ger tydliga bidrag till Sveriges klimatmål och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer om projektet här