Niklas Johansson: Produktionschef på Heby sågverk

Foto: Sten Jansin

Du jobbar som produktionschef, vad innebär det?

Jag är produktionsansvarig för timmersorteringen och såglinjen på Heby sågverk. Jag har budget- och personalansvar vilket, i korta drag, innebär att jag ska säkerställa att driften fungerar, att produktionen når uppsatta mål och nyckeltal och att personalen mår bra och har förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi sågar gran och levererar trävaror till industrikunder, hustillverkare, limträfabriker och brädgårdar.

Vad är det häftigaste med skogs- och träindustrin?

Det absolut häftigaste är den utveckling som sker inom branschen och det medvetande som växer i samhället gällande nyttan i att använda förnybara råvaror. Det går att använda trä till så otroligt många olika slutprodukter och vi behöver satsa på förnybara råvaror för att klara klimatomställningen.

Träd binder koldioxid när de växer i skogen och när vi använder trä till husbyggen och andra produkter fortsätter vi att lagra kolet. Genom att vi planterar nya träd på samma plats som de förra binder vi ännu mer koldioxid, så det finns en tydlig cirkulär hållbarhet. Jag är helt övertygad om att det är rätt bransch att satsa på, det är en framtidsbransch!

Är branschen innovativ?

Ja, det är bra drag i branschen när det gäller utveckling och innovationer! Inte minst i syfte att ytterligare öka resurseffektiviteten. Vi vill få ut färdiga produkter av en så stor del av varje stock som möjligt och det driver den tekniska utvecklingen framåt. Det är förvånansvärt hög automationsgrad och avancerad teknik på ett sågverk, med allt från digitala mätverktyg och automatiska inställningar i såglinjen till analys- och optimeringsprogram för uppföljning och förbättringsarbete.

Rent generellt går vi också mot ett alltmer hållbart byggande, med nya lösningar för att exempelvis kunna bygga högre konstruktioner helt i trä. Det är en jätterolig och spännande utveckling.

Har du något tips till yngre?

Man kan jobba med oändligt många olika saker inom skogs- och träindustrin. Och vi har behov av alla kompetenser så man kan i princip ha vilken utbildningsnivå och bakgrund som helst. Det finns också gedigen kunskap att ta del av och bra möjligheter att utvecklas inom branschen. Den tekniska utvecklingen ger dessutom världens möjlighet att jobba med innovation, digitalisering och datateknik för den som är intresserad.