Så kan skogen bidra med klimatnytta mitt i stan

Foto: Next Stop

För att klara de globala miljömålen kan ett ökat byggande i trä vara en lösning.
– Vi måste använda tillgängliga och beprövade metoder som vi vet leder till minskade klimatutsläpp i allt vi bygger. Det är viktigt att den gröna omställningen inte försenas av den svaga konjunkturen, säger Anna Ryberg Ågren, direktör för Svenskt Trä.

Även om Sverige har en lång tradition av att bygga en- och tvåvåningshus i trä, har intresset för trä som material ökat på senare år. Trä har stora tekniska och klimatmässiga fördelar och allt fler väljer trästomme även för större och högre byggnader. I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på närmare 20 procent.

Nodi, Moelven, beläget i stadsdelen Nya Hovås utanför Göteborg, var ett av Sveriges första kontorshus i trä när det stod klart 2021. I det fem våningar höga huset har man valt att exponera så mycket som möjligt av trädetaljer för att skapa en trivsam inomhusmiljö, samtidigt som klimatavtrycket hålls nere. Byggnaden belönades med det prestigefyllda arkitekturpriset Dezeen Awards för bästa kontorsbyggnad. Arkitekt: White Arkitekter. Byggherre: Next Step. Foto: Next Stop.

Den svaga konjunkturen och det osäkra omvärldsläget slår dock hårt mot den svenska byggbranschen, framför allt mot produktionen av bostäder. Enligt Boverkets uppdaterade prognos som kom nu i oktober minskar antal påbörjade bostäder mycket kraftigt i år, och takten förväntas falla ytterligare något nästa år.

– Detta riskerar att spä på bostadsbristen och fördröja såväl den gröna omställningen som den ekonomiska återhämtningen. Samtidigt fortsätter de globala växthusgasutsläppen att öka, säger Anna Ryberg Ågren oroat, och fortsätter:

Givetvis måste vi fortsätta utveckla ny teknik, men här och nu har vi ett ansvar att använda tillgängliga och beprövade metoder som vi vet leder till minskade utsläpp i allt vi bygger. Och då är träbyggandet en lösning. 
 

Trä är ett fossilfritt, förnybart material med låg energianvändning vid förädling och tillverkning av byggkomponenter och byggsystem. De inbyggda träprodukterna lagrar dessutom kol under byggnadens hela livslängd, vilket är bra ur klimatsynpunkt.

– Dessutom har det industriella träbyggandet, med stort fokus på en effektiv process, också stor potential att minska resursslöseriet med minskade kostnader och minskad klimatpåverkan, sägerAnna Ryberg Ågren.

Sara kulturhus, Martinsons/Derome, invigdes i september 2021. Det flerfaldigt prisbelönta byggnaden, med sina 20 våningar, är ett av världens högst trähus. Skogsråvaran kommer från skogarna runt Skellefteå. Byggnaden rymmer sex teaterscener, stadsbibliotek, två konstgallerier, ett konferenscenter, restauranger och ett hotell. Enligt beräkningar ska kulturhuset binda cirka 9 000 ton koldioxid under sin livstid – motsvarande 13 500 personers flygresor från Stockholm till New York. Arkitekt: White Arkitekter. Byggherre: SBB i Norden. Foto: Jonas Westling.