De ger uttjänta julgranar nytt liv

Foto: Ida Klamborn, foto: Sanna Trygg / Peter Lindberg, foto: Tommy Höggren

PRESSMEDDELANDE Uttjänta julgranar får nytt liv. Resultatet kommer att visas i april och är ett samarbete mellan modedesigner Ida Klamborn, konstnär Peter Lindberg och Skogsindustrierna. – Många ser en uttjänt julgran. Vi ser en restprodukt av förnybar skogsråvara, och en möjlighet att lyfta vikten av cirkularitet, säger Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna.

– Varje år säljs ungefär tre miljoner julgranar i Sverige. När julen kastas ut, hamnar de flesta granarna på återvinningscentralen. Många kommuner samlar in dem för att utvinna energi som i sin tur ger fjärrvärme, eller skapar miljöer i sjöar och vattendrag för att gynna fiskar. Men hur kan vi på fler sätt cirkulera en julgran? Vi vill lyfta frågan om cirkularitet, och vikten av att använda en råvara på bästa möjliga sätt säger Viveka Beckeman vd på Skogsindustrierna.

Vad händer om uttjänta julgranar hamnar i händerna på modedesigner Ida Klamborn eller konstnär Peter Lindberg? Den 18 april kommer deras respektive verk att visas och auktioneras ut på Skogsindustriernas Framtidsmöte. Överskottet från auktionen ska oavkortat gå till Ukraina.

Med sin lekfulla design skapar Ida Klamborn en relation mellan plagg och bärare. Hon vet hur starkt ett plagg kan påverka en person, men också omgivningen.

– Modebranschen är en stor båt att vända när det kommer till att ställa om till bättre och mer cirkulära material. Men efterfrågan finns, och det är i textilutvecklingen det syns mest. Den upptäcker ständigt nya material som kan ersätta fossila och utsläppstunga fibrer. Under tygmässsan i Paris finns exempelvis en hub där man visar upp förnybara fibrer. För varje år växer den, och snart kommer den att innefatta alla som står på mässan, säger Ida Klamborn och fortsätter:

– I mitt arbete fokuserar jag mycket på värdet i det jag skapar. Ju mer värde man lägger i ett plagg, desto längre får det leva. Att använda återvunna fibrer av exempelvis nylon och polyester eller att använda uttjänta gamla tyger är sätt att minska överkonsumtion och överproduktion. Jag ser fram emot projektet. Vad det kommer att bli, får processen avgöra.

Att använda material som andra ser som uttjänt eller vedertaget och sätta det i en ny kontext har blivit något av ett signum för Peter Lindberg. Han menar att konst är att skapa och att leverera en känsla, men att konst även handlar om innovation och att öppna en dörr till vad som är nästa steg.

– Idag är återbruk inom konstvärlden en självklarhet för många. Många gamla tavlor målas över och blir till nya, överbliven färg används ofta och nya klimatbra material tas fram. Konstvärlden innefattar många branscher och har därför potential att förflytta dem också. Färgen kommer någonstans ifrån, penseln också. Konstvärlden går liksom parallellt med vårt samhälle. Det utgör en spegling, och utifrån det växer nya idéer fram som sedan kan anpassas till människors hem och vardag. Trä som material kan ersätta mycket, och det är otroligt spännande, säger Peter Lindberg.