Algoritm för att bekämpa granbarkborren

För att komma till bukt med skadedjuret granbarkborren som angriper och dödar växande skog har Holmen använt sig av artificiell intelligens. Holmen har själva utvecklat en algoritm som med hjälp av främst satellitbilder, kan fjärravläsa skadorna.

Algoritmen bygger på artificiell intelligens – ju mer information som matas in i algoritmen, desto bättre blir den på att leverera ett mer precist resultat. Hittills har granbarkborrens totala skador värderats med hjälp av stickprov och inventering i fält – en tids- och resurskrävande metod. Förhoppningen är nu att kunna använda den nya algoritmen för att upptäcka angrepp i god tid och på så sätt skydda värdefull skog.

Varför? Granbarkborren förstörde uppskattningsvis sju miljoner kubikmeter skog i Sverige under 2019 vilket motsvarar ett värde på 3 miljarder kronor. Efter den extremt torra och varma sommaren 2018 är många granar i framför allt södra och mellersta Sverige stressade, på grund av torka, och har därför svårare att försvara sig mot angrepp. Genom att på ett enkelt sätt kartlägga och analysera granbarkborrens angrepp kan vi skydda skogar och säkra tillgången på virke.

Vill du läsa mer om Holmens algoritm? Läs mer hos Holmen här.